Exotimex Europe B.V.
Voorhouterweg 22
2231 NE  Rijnsburg
Holland

T +31 (0)88 396 84 63
F +31 (0)20 258 11 84
info@exotimex.nl
I  www.exotimex.nl

Rabobank Rijnsburg
IBAN NL57RABO 0356823520
Swift/Bic-Code: RABONL2U
K.v.K. nr. 27199961
BTW nr. NL809823482B01